Konfirmandindskrivning for Vojens og Jegerup sogne

Efter sommerferien påbegynder de nye konfirmander undervisningen ved kirkernes tre præster. Der er undervisningsdag for alle konfirmander fra Vojens og Jegerup sogn onsdag kl. 08.00 – 09.30 i tresognspastoratets sognegård i Vojens.

Før sommerferien modtager alle konfirmander et brev, som de skal udfylde og returnere til kirkekontoret. På baggrund af tilmeldingerne danner præsterne konfirmandholdene. Undervisningen for konfirmanderne i Vojens sogn varetages af Niels Bjørn Christensn-Dalsgaard, og der er konfirmation Kristi himmelfarts dag 2019 i Vojens Kirke. Undervisningen af konfirmanderne i Jegerup Sogn varetages af Lone Marie Lundsgaard, og der er konfirmation Bededag 2019 i kirkerne i Vojens og Jegerup.

Præsterne inviterer til indskrivning og orienteringsmøde for de nye konfirmander og deres forældre. For Vojens sogn holdes det i forbindelse med en gudstjenesten i Vojens Kirke.

For Jegerup Sogn holdes det i forbindelse med gudstjenesten i Jegerup Kirke tirsdag den 21. august kl. 19.00.

Konfirmandindskrivning for Maugstrup sogn

Konfirmanderne fra Simmersted Friskole følger konfirmandundervisningen hos Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard. Inden sommerferien modtager konfirmanderne et brev med tilmelding, som skal udfyldes og returneres til præsten. 

 

 


Om Konfirmation

"Konfirmation" betyder "at bekræfte". Når man skal konfirmeres, skal man med et "ja" bekræfte, at man vil konfirmeres i den kristne tro. Man bliver konfirmeret på baggrund af, at have lært om sin tro. Det gør man ved at gå i kirke (mindst 10 gange) og gå til konfirmand-undervisning.

I 6. klasse vil børn, der bor i Maugstrup, Jegerup og Vojens sogne få en henvendelse fra kirke, om, at de skal melde sig til kirkens konfirmandundervisning, såfremt de ønsker at blive konfirmeret i den kirke, de hører til.