Quickguide til dåb i Vojens kirke

 

Papirarbejdet før dåben: Henvend jer til kordegn Gunvor S. Hansen på  74 54 11 04 eller gsh@km.dk og oplys: Barnets fulde navn og cpr. nr. og navne og adresser på to-fem faddere. Gunvor kender gudstjenesteplanen og kan fortælle jer, hvornår I kan få dåb og derefter, hvilken præst I skal henvende jer til for dåbssamtale. 

Er der tale om dåb af unge eller voksne, der ikke ønsker dåb under en gudstjeneste, kontakter man præsten for nærmere aftale om hvornår og hvordan dåben skal forløbe. Se også Haderslev Domsogn hjemmeside, hvor Drop in- dåb nu er en mulighed på udvalgte datoer. 

Dåbssamtale: En dåbssamtale kan enten foregå hjemme hos jer eller på præstens kontor eller i kirken. I samtalen gennemgår I det praktiske, og præsten fortæller lidt om dåbens teologi. 

Barnedåb. På selve dåbsdagen: 

1.      1.  I kommer i god tid – det I føler jer godt tilpas med; fx en halv time før gudstjenestens begyndelse.

 2.       Dåbslokalet ligger forrest i kirken - på venstre side af alteret. Her kan I klæde dåbsbarnet om. Børn kan i øvrigt opholde sig og hygge i dette rum under gudstjenesten, hvis tiden bliver for lang.

 3.       Ca. 3 minutter før gudstjenesten begynder, skal I gå til våbenhuset for at stille op til indmarch. Der er ingen regler for, hvem der må gå med ind, men det kunne være forældre, søskende og faddere… Vi går sammen ind under musik, og I sætter jer forrest i kirken. (hvis der er to dåb, får I og jeres gæster tildelt den ene side.

 4.       Efter 2. salme begynder dåbsritualet. Jeg skal nok kalde jer op til døbefonten, når tid er.

 5.       Ved selve dåben er der nogle små hyggelige opgaver, som familien kan være med til: En søskende kan fx hælde vand op i døbefonten, en anden kan tørre barnets hoved efter de tre håndfulde vand. Under velsignelsen kan forældre og faddere lægge hænderne på barnet. Vi aftaler det, før dåben.

Den, der bærer barnet, har to opgaver: At sige barnets navn og at svare ”ja” fem gange. Jeg er tydelig i mit kropssprog, så man ved, hvornår man skal svarer.

Barnets hoved skal hvile på venstre arm under dåben.

 6.       I må gerne fotografere diskret under dåben. Måske er der én i familien, som skal have denne betroende opgave? Bare I husker at tage hensyn til de andre kirkegængeres privatliv og gudstjenesteoplevelse. Efter gudstjenesten er I hjerteligt velkomne til at gå ind og lave mere opstillede billeder ved døbefonten.

 7.       Når gudstjenesten slutter, går I forrest ud sammen med præsten, altså udmarch.

 8.       Kirken forærer jer en børnebibel i dåbsgave samt en invitation til babysalmesang.

Ingen begivenheder fundet.