Du er her: 

Menighedsrådets adresser

Adresser over menighedsrådet i Vojens Sogn - klik her.


Udvalg nedsat af menighedsrådet

Kirkegårdsudvalget

Formand for kirkegårdsudvalget 
Ruth Jespersen
Bellisvej 12
6500  Vojens.
Tlf.: 74 59 03 00
E-mail: 


Menigt medlem 
Borghild Magna Borg Larholm
Tjørnevej 17
6500 Vojens.
Tlf.: 74 59 01 05 MOB.: 22 50 09 76
E-mail: bmbl1959@gmail.com


Menigt medlem
Lene Johansen

Menigt medlem

Vinnie Jensen

Aktivitetsudvalget

Formand
Borghild Magna Borg Larholm
Tjørnevej 17
6500 Vojens.
Tlf.: 74 59 01 05 MOB.: 22 50 09 76 
E-mail: bmbl1959@gmail.com

Redaktionsudvalg for hele 3 sogns pastoratet

(ansvarshavende)

 

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens.Tlf.: 74 50 63 27
E-mail: NBC@km.dk

Lone Marie Lundsgaard

Bløhøjvej 1
Jegerup
6500 Vojens.
Tlf.: 74 54 11 11
E-mail: LOML@km.dk

Ulla Toft
Simmerstedholm 5
6500 Vojens.
Tlf.: 74 50 63 04 
E-mail: uto@bbsyd.dk

Ragnhild Stab-Nielsen


Jegerup
6500  Vojens.
Tlf.: 
E-mail: 


Menighedsrådsmøder

Der holdes offentlige menighedsrådsmøder i Vojens Sognegård normalt den 4. onsdag i hver måned. Dog ikke onsdag d. 15. maj, hvor mødes foregår på Nefgårdvej 19, 6070 Christiansfeld hos Sognepræst Ditte Freiesleben.

De næste møder i 2019 afholdes: 

Onsdag den 24. april kl. 14.00

Onsdag d. 15. maj kl. 14.00 Afholdes på Nefgårdvej 19, 6070 Christiansfeld

Onsdag den 26. juni kl. 14:00.

Onsdag den 28. august kl. 14:00.

onsdag d. 25. september kl. 14.00

Møder afholdt i 2016: 
Onsdag den 27. april kl. 14:00. Se referatet - klik her.
Onsdag den 25. maj kl. 14:00. 
Onsdag den 22. juni kl. 14:00.
Onsdag den 24. august kl. 14:00. Se referatet - klik her.
Onsdag den 28. september kl. 14:00 Ekstraordinært møde. Se referatet - klik her.
Onsdag den 28. september kl. 14:00. Se referatet - klik her.
Onsdag den 26. oktober kl. 14:00.
Onsdag den 23. november kl. 14:00. (Konstituerende).

Menighedsrådsvalget 2016

Der var ved fristens udløb tirsdag den 27. september kl. 19.00 kun modtaget 1. gyldig liste 
(Den Fælles Kirkelige Liste).

Kandidaterne på denne liste nr. 1 – 8 er derfor valgt som det ny menighedsråd og består af følgende:

                    1.     Borghild Magna Borg Larholm

                    2.     Knud Peter Levinsen

                    3.     Ruth Jespersen

                    4.     Finn Lykkeskov

                    5.     Preben Holmberg

                    6.     Lene Henriette Schultz Johansen

                    7.     Britta Skovgård-Simonsen

                    8.     Vinnie Jensen

Som suppleanter er valgt listens nr. 9 som er følgende:

                    9.     Helmuth Madsen  

Valgets resultat bekendtgøres ved opslag i kirken og i sognegården, samt annonce i Lokalavisen og er sendt til pressen.

Funktionsperioden for det nye menighedsråd er fra 1. søndag i advent.

Det konstituerende møde for det ny menighedsråd er planlagt til:  

ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2016 KL. 15.00. (Er et offentligt møde)

 Det afgående menighedsråd holder ordinært møde kl. 14.00 og varer ca. ½ time.

På det konstituerende møde må kun behandles punkter der vedrører konstitueringen